Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa

W naszej szkole realizujemy wiele działań profilaktycznych, nie tylko takich jak Tydzień Profilaktyki, Dzień Tolerancji, czy udział w programie „Każdy inny wszyscy równi”, ale również organizujemy ciekawe wydarzenia, które mają na celu zwrócenie uwagi na problemy współczesnej młodzieży.

W listopadzie odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez mgr Paulinę Michurę, specjalistę terapii odwykowej. Zajęcia zorganizowane były przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII, którzy podczas dwugodzinnych spotkań w klasach mieli możliwość dyskutowania oraz uświadamiania sobie zagrożeń wynikających z uzależnień współczesnego świata.

Zajęcia przeplatane były zabawami integrującymi zespół, co również wpływało na budowanie poczucia bezpieczeństwa i współpracy w grupie rówieśniczej. Uczniowie chętnie angażowali się w ćwiczenia proponowane przez prowadzącą, wypowiadali się i dzielili swoimi poglądami.

 

W grudniu dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowane zostało przedstawienie profilaktyczne przez Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa pt. „Pępek Świata”. Skierowane było do uczniów klas IV-VIII. Młodzi widzowie z zaciekawieniem oglądali losy głównej bohaterki, która w życiu kierowała się wyłącznie swoim dobrem i nie liczyła się z potrzebami innych ludzi, przez co musiała zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania.

 

W drugim półroczu planujemy kolejne działania profilaktyczne.

Tagi

GALERIA