Rekrutacja 2020/2021

Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

Więcej informacji na stronie cuw.gminaoswiecim