Rada Rodziców

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców ustaliła składki w wysokości:

  • 40zł na pierwsze dziecko w szkole
  • 20zł na drugie i kolejne dziecko w szkole

 

 Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców: 

68 1240 1170 1111 0000 2418 6311

 ( w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)