Samorząd Uczniowski kl.IV -VIII

Rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Julia Włoszek 8a

Zastępca: Marcin Urbańczyk 6a
 

 

Opiekunki Samorządu: p.Ewelina Matyja, p.Elżbieta Smolarczyk

 

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych  
   problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z
   nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia,
   współdziałania  uczniów oraz przyjmowania
   współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie
   samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
6. Zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie
   działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej i naukowej.
7. Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków
   i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację.
8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej
   tradycji.

Tagi