Podsumowanie programu "Jestem mały, wiem więcej"

DATA I GODZINA
Wtorek, 26 listopada 2019
godz. 10:30
MIEJSCE
Remiza OSP w Harmężach

Program "Jestem mały, wiem więcej" jest organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a jego uczestnikami są uczniowie młodszych klas szkół podstawowych. W tym roku wzięły w nim udział dzieci z ZSP Harmęże.