Strefa ciszy

Regulamin korzystania ze strefy ciszy i relaksu

 • Strefa ciszy i relaksu jest dostępna codziennie, na przerwach po trzeciej, czwartej i piątej lekcji.

 • Do Strefy ciszy i relaksu uczniowie wchodzą za pozwoleniem nauczyciela świetlicy sprawującego aktualnie opiekę w strefie.

 • Po wejściu do Strefy uczniowie zajmują miejsca w ławkach lub siadają/ kładą się na dywanie. Można drzemać, czytać lub rysować. Można używać poduszek ze świetlicy.

 • Do Strefy można wnosić przedmioty nie powodujące hałasu, np. książki, przybory do rysowania.

 • W Strefie zachowujemy ciszę, nie rozmawiamy, nie hałasujemy
  (słychać tylko relaksacyjną muzykę).

 • Wolno porozumiewać się tylko za pomocą gestów (wskazanie na drzwi jako zamiar wyjścia, palec na ustach jako upomnienie o potrzebie zachowania ciszy, gest opuszczanych równolegle dłoni jako sygnał do zajęcia miejsca).

 • Po dzwonku na lekcję uczniowie rozchodzą się pod swoje klasy lub ustawiają się pod salą na korytarzu.

 • Osoby zakłócające ciszę i nie przestrzegające regulaminu są wypraszane
  z sali. Nagminne zakłócanie porządku wiąże się z wpisaniem punktów ujemnych z zachowania lub brakiem możliwości skorzystania z sali ciszy
  w przyszłości.

 • Z klas IV – VIII typowani są strażnicy ciszy, którzy wspomagają nauczyciela sprawującego opiekę w strefie w zachowaniu ciszy.

GALERIA