Konsultacje

 

Rok szkolny 2023/2024

od 1.04.2024

 

Nazwisko i imię nauczyciela

przedmiot

Dzień, godzina

mgr Berszakiewicz Izabela

matematyka, technika

środa

11.35 - 12.20

mgr Burdyl Karolina

język polski,

czwartek

10.35 - 11.20

mgr Chwierut Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

piątek

8.45 - 9.30

mgr Cieciak Jarosław

muzyka, plastyka, EDB

czwartek

9.40 - 10.25

mgr Dudek Marzena

informatyka, biblioteka

wtorek

czwartek

14.15 - 14.45

14.15 - 14.30 

mgr Goc Łukasz

matematyka, fizyka

środa

11.35 - 12.20

mgr Jarczyk Magdalena

nauczyciel współorganizowania procesu kształcenia, świetlica

środa

11.35 - 12.20

mgr Konieczny Izabela

język angielski, WDŻ

środa

10.35 - 11.20

mgr Kramarczyk Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek

8.45 - 9.30

mgr Mamica Agata

język polski

czwartek

10.35 - 11.20

mgr Marcińska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

środa 8.45 - 9.30

mgr Mas-Fryżlewicz Agata

nauczyciel współorganizowania procesu kształcenia czwartek

11.35 - 12.20

mgr Matyja Ewelina

historia, logopeda

piątek

9.40 - 10.25

mgr Miłoń Joanna

edukacja wczesnoszkolna

piątek

9.40 - 10.25

mgr Sałek Joanna

historia, język polski

środa

9.40 - 10.25

mgr Semik Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

wtorek

8.45 - 9.30

mgr Skwarczyński Marcin

język niemiecki, technika

piątek

8.45  -9.30

mgr Smolarek Sebastian

wychowanie fizyczne

wtorek

8.45 - 9.30

mgr Sowińska Paulina

geografia, przyroda, informatyka, WOS

czwartek

11.35 - 12.20

mgr Stachura Aleksandra

wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizowania procesu kształcenia

wtorek

9.40-10.25

mgr Urban Małgorzata

chemia środa 7.30 - 7.50

mgr Waliczek Paulina

język angielski

poniedziałek

7.55 - 8.40

ks. Wawak Paweł

religia

czwartek

7.55.- 8.40

mgr Węgorek Marzena

pedagog szkolny

poniedziałek

11.35 - 12.20

ks. Zborek Józef

religia

czwartek

7.30 - 7.50

mgr Żurawska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

środa

8.45 - 9.30