Zarząd Rady Rodziców  rok szkolny  2022/2023

 

      Przewodniczący - Artur Smolarek

      Zastępca przewodniczącego - Marta Handzel

      Skarbnik - Joanna Drabek

       Komisja rewizyjna - Lucyna Śliwka

                                       Ewa Chowaniec - Płaczek 

       Protokolant - Żaneta Piecha