Zarząd Rady Rodziców  rok szkolny  2022/2023

 

      Przewodniczący - Artur Smolarek

      Zastępca przewodniczącego - Marta Handzel

      Skarbnik - Joanna Drabek

       Komisja rewizyjna - Lucyna Śliwka

                                       Ewa Chowaniec - Płaczek 

       Protokolant - Żaneta Piecha

 

 

Składka na Radę Rodziców

Rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców ustaliła składki w wysokości:
 
40zł na pierwsze dziecko w szkole
20zł na drugie i kolejne dziecko w szkole
 
 
Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły
lub na konto Rady Rodziców: 
 
68 1240 1170 1111 0000 2418 6311
 ( w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)
 
Dziękujemy wszystkim za wpłacane pieniądze.
Tagi