Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2023/2024

mgr Katarzyna Mendyk

dyrektor szkoły

biologia

 

mgr Beata Smolarek         

z-ca dyrektora szkoły

język angielski

 

mgr Izabela Berszakiewicz

matematyka

wychowawca kl.6b           

mgr Karolina Burdyl        

język polski

wychowawca kl.8a

mgr Małgorzata Chwierut edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.3b

mgr Jarosław Cieciak

muzyka, plastyka, świetlica, EDB

wychowawca kl.7a

mgr Marzena Dudek

biblioteka, informatyka

 

mgr Łukasz Goc          

matematyka, fizyka, informatyka

 

mgr Magdalena Jarczyk

nauczyciel współorganizowania procesu kształcenia, świetlica

 

mgr Izabela Konieczny 

język angielski, WDŻ

wychowawca kl.4b

mgr Magdalena Kramarczyk       

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.2b

mgr Agata Mamica

język polski   wychowawca kl.5a
mgr Ewelina Matyja        logopeda, historia

wychowawca kl.5b

mgr Katarzyna Marcińska edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.1b

mgr Agata Mas-Fryźlewicz

nauczyciel współorganizowania procesu kształcenia  

mgr Joanna Miłoń   

edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl.1a
mgr Joanna Sałek  

język polski, historia

wychowawca kl.6a

mgr Małgorzata Semik   

edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl.3a
mgr Marcin Skwarczyński

język niemiecki, technika, świetlica

 

mgr Sebastian Smolarek    

wychowanie fizyczne  

mgr Paulina Sowińska        

geografia, przyroda, informatyka, WOS wychowawca kl.4a 

mgr Aleksandra Stachura

wychowanie fizyczne  
mgr Paulina Waliczek edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.7b

ks. Paweł Wawak religia

 

mgr Marzena Węgorek pedagog 

          

mgr Dorota Worek

psycholog

 
ks. Józef Zborek       religia

 

mgr inż. Angelika Zinczak

matematyka, świetlica

 

mgr Małgorzata Żurawska

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.2a