Grono pedagogiczne

 

mgr inż. Joanna Wysogląd      

dyrektor szkoły

informatyka

 

mgr Beata Smolarek         

z-ca dyrektora szkoły

język angielski

 

mgr Izabela Berszakiewicz

matematyka, technika

wychowawca kl.7a           

mgr Karolina Burdyl        

język polski

wychowawca kl.4a

mgr Małgorzata Chwierut

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.2a

mgr Jarosław Cieciak

muzyka, plastyka, świetlica

 

mgr Elżbieta Ćwiertnia    

logopeda

 

lic Dorota Dudek

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.3b

mgr Marzena Dudek         

biblioteka, informatyka

wychowawca kl.6a

lic Łukasz Goc               

matematyka, informatyka

 

mgr Magdalena Jarczyk

język angielski, świetlica

 

mgr Krystyna Jaromin      

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.3a

mgr Ewelina Jarnot          

pedagog, doradztwo zawodowe

 

mgr Izabela Konieczny    

język angielski, WDŻ

wychowawca kl.5a

mgr Katarzyna Krzoska    

rewalidacja

 

mgr Magdalena Kramarczyk

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.1a

mgr Agata Mamica

język polski   

wychowawca kl.6b

mgr Ewelina Matyja         

historia

 

mgr Katarzyna Mendyk    

biologia, geografia

wychowawca kl.8a

mgr Joanna Miłoń            

wychowanie fizyczne

wychowawca kl.5c

mgr Joanna Sałek             

język polski, historia

wychowawca kl.7b

mgr Małgorzata Semik     

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.2b

mgr Sebastian Smolarek  

wychowanie fizyczne

 

mgr Paulina Sowińska

geografia, informatyka, świetlica

wychowawca kl.5b           

mgr Zbigniew Szczerbowski

WOS, EDB

                                   

mgr Katarzyna Waszkiewicz

chemia, fizyka, świetlica

 

mgr Małgorzata Żurawska

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.1b

ks. Tomasz Juraszek 

religia

 

ks. Józef Zborek        

religia