RODO

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o Ochronie danych – zwanego dalej RODO) informujemy:

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu, al. Ogrodowa 2, 32-615 Grojec, którą reprezentuje dyrektor mgr inż. Joanna Wysogląd.

2. Inspektorem ochrony danych jest Przemysław Paliwoda, z którym można się skontaktować e-mailowo iod@kancelariapaliwoda.pl lub pisemnie na ww.adres administratora.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dotyczących państwa klauzul informacyjnych dostępnych poniżej lub w naszej siedzibie.