Patron szkoły

Wybór argumentów z wniosku do Rady Gminy Oświęcim 

o nadanie naszej szkole  imienia Henryka Sienkiewicza

 

Intrygująca publicystyka i powieści "ku pokrzepieniu serc" zaskarbiły Henrykowi Sienkiewiczowi uznanie i wdzięczność współczesnych oraz późniejszych pokoleń.

Jego biografia jest przykładem nieustannego rozwoju i samodoskonalenia. Olbrzymi talent nagrodzony został  Literacką Nagrodą Nobla. Jego utwory posiadają  niezwykłe walory wychowawcze i są znakomitą lekcją historii. Sienkiewiczowskich bohaterów cechuje  honor,  lojalność,  wierność  swoim  przekonaniom,  patriotyzm,  heroizm,  odwaga  i  zdolność  do  poświęceń,  ale także szlachetność, wspaniałomyślność i romantyczne uczucia.

Henryk Sienkiewicz spełniał się nie tylko w pisarstwie, był także podróżnikiem, społecznikiem i organizatorem kultury narodowej. Wystarczy wspomnieć Listy z podróży będące zapisem amerykańskich, afrykańskich i europejskich doświadczeń,  listy interwencyjne występujące przeciwko polityce zaborców, ufundowanie  stypendium dla  artystów  i  uczonych, a  także  działalność w Szwajcarskim  Komitecie  Pomocy   Ofiarom   Wojny w Polsce.

 

Najważniejsze wydarzenia z życia Henryka Sienkiewicza

 

5 V 1846 - Narodziny pisarza w Woli Okrzejskiej na Podlasiu.
1858 - Rozpoczęcie nauki w gimnazjum realnym w Warszawie.
1866 - Matura i zapisanie się na wydział lekarski Szkoły Głównej.
1867- Przeniesienie się na wydział filologiczno- historyczny.

1868 - Debiut  dziennikarski pod pseudonimem "Litwos".
1872- Debiut książkowy, powieść współczesna "Na marne".
1873 - Pierwsza podróż zagraniczna do Wiednia.
1876-1878 - Pobyt w Ameryce:
        - "Listy z podróży do Ameryki" (korespondencje nadsyłane do "Gazety Polskiej"),
        - "Sachem" (nowela opublikowana w 1889r.),
        -"Szkice węglem" (nowela wydana w 1880r.),
        - "Latarnik" ( nowela wydana w 1881r.),
        - "Wspomnienia z Maripozy" (nowela wydana w 1889r.).
1878-1879 - Pobyt w Paryżu.
1879 - Powrót do kraju. 

1883- Druk w odcinkach powieści "Ogniem i mieczem".
1884 - "Ogniem i mieczem" w wydaniu książkowym.
         - Ukazanie się pierwszych odcinków "Potopu".
1885 - Śmierć żony.
1886- Druk "Potopu" w odcinkach
        - Wyjazd w podróż do Konstantynopola, Aten i południowych Włoch.
1887- Powrót do kraju.
1887-1888- Publikacja w warszawskiej prasie ostatniej części "Trylogii"- "Pana Wołodyjowskiego".
1888 - Podróż do Hiszpanii.
1890 - Podróż do Afryki (Egipt, Zanzibar, Bagamojo).
1897-1900 - Druk odcinków "Krzyżaków".
1900- Rok jubileuszowy Sienkiewicza. Dar dla pisarza- Oblęgorek.
1905 - Nagroda Nobla za całokształt twórczości.
1910 - Druk w "Kurierze Warszawskim"  powieści "W pustyni i w puszczy".
1914 - Wybuch I wojny światowej - wyjazd do Szwajcarii.
15 XI 1916 - Śmierć pisarza w Vevey, w Szwajcarii.
1924 - Sprowadzenie prochów Sienkiewicza do Warszawy.

 

 

GALERIA