Zarząd Rady Rodziców  rok szkolny  2022/2023

 

      Przewodniczący - Artur Smolarek

      Zastępca przewodniczącego - Marta Handzel

      Skarbnik - Joanna Drabek

       Komisja rewizyjna - Lucyna Śliwka

                                       Ewa Chowaniec - Płaczek 

       Protokolant - Żaneta Piecha

 

 

Składka na Radę Rodziców

Rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców ustaliła składki w wysokości:

 

  • 50zł na pierwsze dziecko w szkole
  • 30zł na drugie i kolejne dziecko w szkole

 

 Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły

lub na konto Rady Rodziców: 

68 1240 1170 1111 0000 2418 6311

 ( w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Tagi