Pierwsza pomoc

Co każdy uczeń wiedzieć powinien

28 lutego uczniowie klas I-VIII uczestniczyli  w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzili je druhowie z OSP Polanka Wielka : Paulina Stańczyk, Tomasz Drabczyk, Marcel Jaszczyk oraz z OSP Grojec: Damian Wojtala i Bartosz Jędrzejczyk.  Strażacy przypomnieli uczniom, jak należy zachować się gdy jesteśmy świadkami wypadku lub w sytuacji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zademonstrowali na fantomie  prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Każdy uczeń miał okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Ważną częścią spotkania był pokaz sposobu ułożenia w pozycji bezpiecznej oraz radzenia sobie w sytuacjach zadławienia. Uczniowie bardzo dobrze zapamiętali wszystkie numery alarmowe, pod które należy dzwonić w razie napotkanego niebezpieczeństwa.

Goście docenili zaangażowanie i umiejętności uczniów, które wynikały z pewnością z realizacji w szkole programu „ Ratujemy i Uczymy Ratować”. Uczniowie od ośmiu lat uczestniczą także w ogólnopolskich próbach bicia rekordu pierwszej pomocy, organizowanych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Niezmiernie ważne informacje zdobyte podczas spotkania z pewnością sprawią, iż w przyszłości uczniowie naszej szkoły będą mieli większą odwagę do podjęcia odpowiednich czynności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Serdecznie dziękujemy strażakom za przekazaną wiedzę.

 

GALERIA