PROFILAKTYKA JODOWA

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom do 60 r.ż., przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Prosimy o zapoznanie się z ulotką ( link poniżej) dotyczącą profilaktyki jodowej ( przeciwwskazania), wraz z dawkowaniem tabletek.
https://liblink.pl/bfKRegKN7z

W przypadku wystąpienie potrzeby podania tabletek zawierających stabilny jodek potasu, w Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Grojcu zostanie uruchomiony darmowy punkt dystrybucji tego preparatu.

W szkole wyznacza się dwa miejsca wydawania tabletek : świetlica szkolna i  sala gimnastyczna.

Wyznacza się również dwa odrębne wejścia do miejsc dystrybucji:
- wejście do szkoły przy sali gimnastycznej- do punktu na świetlicy
- wejście bezpośrednio na salę gimnastyczną od strony kościoła- do punktu na sali gimnastycznej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją dotyczącą dawkowania, wyliczenie ilości tabletek potrzebnych dla wszystkich członków rodziny, którzy powinni je przyjąć. Usprawni to ich wydawanie. Jedna osoba może zabrać tabletki potrzebne dla wszystkich członków rodziny.

 

Informacje można również znaleźć na stronie gminy Oświęcim, w zakładce: Profilaktyka jodowa

Tagi

GALERIA