Szkolny konkurs „ Mistrz Pięknego Czytania klas I-III”

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w szkolnym konkursie „ Mistrz Pięknego Czytania”, Laureat będzie reprezentować naszą szkołę w Międzygminnym Konkursie Pięknego Czytania „ O Złote Usta” Przeciszów 22, który odbędzie się już w listopadzie. Termin konkursu szkolnego: 27 października o 10.45

Cele konkursu:

· popularyzowanie twórczości literackiej dla dzieci i młodzieży,

· propagowanie czytelnictwa wśród dzieci

· rozwijanie uzdolnień artystyczno-literackich

· doskonalenie techniki czytania i rozumienia tekstu

Zasady konkursu: uczestnicy głośno czytają fragmenty tekstu Joanny Wachowiak „ Historyjki dla małych uszu”, przygotowany do prezentacji w domu oraz tekst wybrany przez Jury.

Oceny i wyboru laureata dokonuje  jury powołane przez dyrektor szkoły.

 Ocenie będą podlegać:

 · płynność czytania,

· intonacja i modulowanie głosu, melodia tekstu

 · wyrażenia emocji, artyzm.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje pani Małgorzata Chwierut  do dnia 24 października. W chwili zgłoszenia zostaną przekazane teksty do przygotowania prezentacji czytania.

Tagi