Pierwsza pomoc- ważna sprawa!

W ramach Tygodnia Profilaktyki uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobom, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Akcja prowadzona była w ciągu 30 minut podczas kolejnych zajęć wychowania fizycznego. W tym roku do wydarzenia przystąpiło 229  uczniów z klas I- VIII, którzy ćwiczyli na 18 fantomach.  Szkoła otrzymała je w ramach realizacji w latach ubiegłych Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować. Cennych rad udzielali: pielęgniarka szkolna pani Joanna Majkut oraz nauczyciele wychowania fizycznego Aleksandra Stachura i Sebastian Smolarek. Z ogromnym zaangażowaniem do akcji przystąpili uczniowie klas młodszych wspierani przez swoje wychowawczynie: Małgorzatę Chwierut, Małgorzatę Semik, Magdalenę Kramarczyk, Joannę Miłoń, i Katarzynę Marcińską.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w  szkoleniu!

Tagi

GALERIA