BohaterON – włącz historię!

Pamiętamy!

Już po raz czwarty uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

 

Uczniowie klas ósmych zredagowali pamiątkowe wpisy, w których wyrazili swój podziw dla Powstańców oraz podziękowali za walkę o wolną Polskę.

Młodzież wykonała również prace plastyczne – flagę Polski, symbol Polski Walczącej oraz napis „PAMIĘTAMY”.

Wszystkie materiały znalazły się na oficjalnej stronie kampanii https://bohateron.pl.

Ta lekcja przypomniała nam wszystkim, jak ważne jest to, by móc żyć w wolnym i niepodległym kraju.

 

Tagi

GALERIA