Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

Przewodnicząca SU: Karolina Sołtysik

Wiceprzewodnicząca SU: Wiktoria Wójcik

W Samorządzie Uczniowskim działa obecnie ponad 30 uczniów z różnych poziomów klas. Nasza działalność sprzyja kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych. Rozwija współpracę z nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Angażuje w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej. Chętnie włączamy się w akcje charytatywne. Przeprowadzimy liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizujemy również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi rówieśnicy. 

 

Pamiętajcie, że Samorząd Uczniowski tworzy każdy z Was. Czekamy na Wasze pomysły i akcje do zrealizowania.

 

GALERIA