"Latarnik" widziany oczyma siódmoklasistów

Prace wykonane podczas zdalnego omawiania lektury "Latarnik" H. Sienkiewicza

ZDJĘCIA W ALBUMIE