Pedagog szkolny 

Poniedziałek                     8.10-10.30, 11.30-12.35, 13.25-15.00

Wtorek                              7.55-12.20

Środa                                10.25-14.10

Czwartek                           7.55-12.20

Piątek                                7.55- 10.30, 11.30 -13.20

 

Psycholog szkolny

Poniedziałek                   11.35-15.50

Czwartek                       9.45-15.00

Piątek                            10.05-15.50

 

Pedagog specjalny E. Gwóźdź

Wtorek                              12.20-15.50

Środa                                  8.25-10.25

Czwartek                           12.35-13.20

 

Pedagog specjalny M. Jarczyk

Poniedziałek                     8.10-9.10

Piątek                               8.00-10.00

 

Pedagog specjalny E. Smolarczyk

Środa                                          12.20-13.20

Czwartek (co dwa tygodnie)       10.35-11.35

Piątek (co dwa tygodnie)             12.20-13.20

 

 

Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa

W naszej szkole realizujemy wiele działań profilaktycznych, nie tylko takich jak Tydzień Profilaktyki, Dzień Tolerancji, czy udział w programie „Każdy inny wszyscy równi”, ale również organizujemy ciekawe wydarzenia, które mają na celu zwrócenie uwagi na problemy współczesnej młodzieży.

W listopadzie odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez mgr Paulinę Michurę, specjalistę terapii odwykowej. Zajęcia zorganizowane były przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII, którzy podczas dwugodzinnych spotkań w klasach mieli możliwość dyskutowania oraz uświadamiania sobie zagrożeń wynikających z uzależnień współczesnego świata. Zajęcia przeplatane były zabawami integrującymi zespół, co również wpływało na budowanie poczucia bezpieczeństwa i współpracy w grupie rówieśniczej.

Uczniowie chętnie angażowali się w ćwiczenia proponowane przez prowadzącą, wypowiadali się i dzielili swoimi poglądami.

 

W grudniu dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowane zostało przedstawienie profilaktyczne przez Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa pt. „Pępek Świata”. Skierowane było do uczniów klas IV-VIII. Młodzi widzowie z zaciekawieniem oglądali losy głównej bohaterki, która w życiu kierowała się wyłącznie swoim dobrem i nie liczyła się z potrzebami innych ludzi, przez co musiała zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania.

 

W drugim półroczu planujemy kolejne działania profilaktyczne.

Tagi

GALERIA