#Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Lekcja przyrody w terenie z wykorzystaniem przyrządów zakupionych w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

Sprzęt już jest, więc ruszamy w teren!

 
Obserwacje są podstawowym sposobem poznawania tajników przyrody. Są źródłem wiedzy o otaczającym nas środowisku, a także okazją do zdobywania praktycznych umiejętności.
W ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości czwartoklasiści uzbrojeni w przyrządy i pomoce przyrodnika, na lekcji przyrody wybrali się na zajęcia terenowe po najbliższej okolicy. W koronach drzew za pomocą lornetki dzieci podpatrywały ptaki. Lupa pozwoliła im dostrzec elementy budowy roślin i owadów. Natomiast lustrzanka Canon wraz ze statywem oraz gimbal pozwoliły zarejestrować poznane wcześniej elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.
Uczniowie z radością obcowali z przyrodą, a przy tym świetnie się bawili. - Paulina Sowińska

GALERIA